Domestic Marketing Network 
       

       A.  Head Office
       General Manager: Mr. Zhu Renzong    Cell Phone: 13778822566
                Tel: 86-028-36742088 
              Sales Assistant:  Mr.Chen Miss.Wu  Tel/Fax: 86-028-36741149   
       B.   Domestic Sales Office        
              1. Chengdu Office
              Director: Huang Jianzhong  Cell Phone: 13808167790
              Salesman: Lu Gang               Cell Phone: 13508072186
              Sales areas: Chengdu, Mianyang, Shaanxi, Shanxi, Henan, Xinjiang, Tibet, Yunnan, Guizhou, Gansu, Ningxia
              2. Zigong Office
              Director: Yin Hongbin                Cell Phone: 13508075444
              Salesman: Zhang Hong yi         Cell Phone: 13320958535
              Sales areas: Zigong, Neijiang ,Luzhou, Yibin, Leshan, Ziyang, Changsha, Fujian, Jiangxi, Nanjing, Hefei  
              3. Chongqing Office
              Director: Liu Deming          Cell Phone: 13808167805
              Salesman: Dai Guangjun         Cell Phone: 13890365381
              Sales areas: Chongqing, Nanchong, Dachuan, Hubei, Tianjin, Hebei, Jiangsu, Fuzhou, Ganzhou, Anhui, Inner Mongolia, Northeast
              4. Panzhihua Office
              Salesman: Liu Hong jian             Cell Phone: 13882336365
              Director: Chen Kai               Cell Phone: 13568316802
              5. Sales Office of activated argil
              Director: Ren Yuehua          Cell Phone: 13808167794
              Salesman: Zhang Hongyi        Cell Phone: 13320938535
              6. Production Department
              Mr. Chen Shuzhang     Cell Phone: 13518405559/Production, Safety, Quality, Environment etc. 
              Mr. Dai Min           Tel: 028 C 36742391/Technology
              C. Oversea Sales Office
              Sales Manager: Mr. Wu/Joseph   Email: xdbentonite@163.com
              Tel: 86-28-36741160    Fax: 86-28-36741149     

 

Address: Manjing Town, Renshou County, Sichuan Province, P.R China. Zip Code: 620500